Deprecated: Function ereg() is deprecated in /domains1/nfkristian_cz/public/www_root/__php/func_html.php on line 199
Nadační fond Kristián
 
 

Hlavní menu:


Nadační fond Kristián

Dovolte, abychom Vám v krátkosti představili činnost nadačního fondu Kristián a zároveň se tak pokusili Vám nabídnout spolupráci na tomto našem díle.

Posláním Nadačního fondu Kristián, je podporovat široké spektrum aktivit a programů zaměřených na ohrožené a znevýhodněné skupiny ve společnosti, především těch se zvýšenými nároky v určitém životním období (děti a mládež, senioři, osoby nemocné a handicapované).

Svoji podporu zaměřujeme především do oblasti vzniku, zpracování a šíření odborných informací, podpory neziskových médií a neziskových organizací, které v této oblasti aktivně působí. V praxi to znamená přímou podporu neziskových projektů v oblastech vzdělání, výchovy, sociální péče, kultury a umění, vždy s ohledem na využití odborných informací a práci s médii.

Zakladatelé nadačního fondu byli při svém úsilí motivováni především snahou umožnit lidem poznání a rozvoj křesťanských duchovních hodnot, a to prostřednictvím výše uvedených aktivit. Považujeme za nezbytné a nanejvýš důležité upozorňovat na absenci etických hodnot, nejlépe vyjádřených a formulovaných hodnotovým systémem, který vychází ze staletími prověřené evropské křesťanské tradice.

Věříme, že Vás spektrum činností, které náš nadační fond podporuje, zaujalo a rozhodnete se stát součástí tohoto našeho úsilí za lepší svět. Oceníme jakýkoli Váš příspěvek, který by pomohl na cestě k splnění našich společných cílů.

Váš Nadační fond Kristián

Děkujeme za Váš příspěvek:

Číslo účtu: 213939441/0300